Το Break the Chain, αποτελεί μία συλλογική εκστρατεία κοινωνικής αφύπνισης, η οποία με όχημα την Τέχνη, τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση, στοχεύει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κοινού σε ένα κοινωνικό μέτωπο που εναντιώνεται στην εκμετάλλευση και στην εμπορία ανθρώπων από άνθρωπο, στη σύγχρονη δουλεία. Το Break the Chain αποτελεί μία πρωτοβουλία του Εθνικού Εισηγητή για την καταπολέμηση του Human Trafficking σε συνεργασία με την πολιτιστική πλατφόρμα elculture.gr.

Το Break the Chain επιδιώκει, μέσα από την τέχνη, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, τη μείωση της ζήτησης: η διακίνηση των ανθρώπων οφείλεται στη ζήτηση των αγορών της Δύσης είτε για φτηνό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό, είτε για τα ανθρώπινα καταναλωτικά προϊόντα του trafficking (αναγκαστική εργασία, πορνεία, επαιτεία, πώληση οργάνων, εξώθηση στο μικροέγκλημα).

Το Break the Chain, μέσα από τις πολυθεματικές δράσεις, την ενεργή συμμετοχή του κοινού (παιδιά, μαθητές, φοιτητές, πολίτες, κάτοικοι γειτονιάς) και την εκπαίδευση, έχει ως σκοπό τη σταδιακή αλλαγή συμπεριφοράς της κοινωνίας με πρωταρχικό στόχο την μείωση της ζήτησης.