Περιφερειακό Συνέδριο για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων στις Εφοδιαστικές Αλυσίδες μέσω Κυβερνητικών Πρακτικών και Μέτρων

Ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών και το Athens Partnership, έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στο Περιφερειακό Συνέδριο για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων στις Εφοδιαστικές Αλυσίδες μέσω Κυβερνητικών Πρακτικών και Μέτρων, το οποίο συνδιοργανώνουν στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2019.

Στόχος του Περιφερειακού Συνεδρίου είναι να προσκαλέσει ενδιαφερόμενα μέρη από την Ελλάδα και το εξωτερικό (Κρατικούς φορείς, Ανεξάρτητες Αρχές, Ιδιωτικό τομέα, ΜΚΟ) σε μια διαβούλευση για τις πολιτικές και τις βέλτιστες πρακτικές υλοποίησης μέτρων με τα οποία διασφαλίζεται ότι οι προμηθευτικές διαδικασίες του κρατικού και του ιδιωτικού τομέα επιδεικνύουν την δέουσα επιμέλεια για την πρόληψη της εκμετάλλευσης και Εμπορίας Ανθρώπων.Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων νομοθετικών ρυθμίσεων διαφόρων κρατών (πχ California Transparency in Supply Chains Act, US Federal Acquisition Regulation, UK Modern Slavery Act, French Due Diligence Law, και Australia Modern Slavery Act) στη λειτουργία των εταιρειών του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες προβλέπουν τη λήψη μέτρων για την πρόληψη της παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της Εμπορίας Ανθρώπων, στις δραστηριότητές τους που περιλαμβάνουν και τις προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών προς τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

 Στο Περιφερειακό Συνέδριο θα συμμετάσχουν εμπειρογνώμονες της καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων, των δημόσιων προμηθειών, της εργατικής νομοθεσίας, της Διαφάνειας και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Κροατία, το Μαυροβούνιο, τη FYROM, και τη Σερβία.

 Το Περιφερειακό Συνέδριο αποτελεί μέρος του έργου του ΟΑΣΕ για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων στις Εφοδιαστικές αλυσίδες μέσω Κυβερνητικών Πρακτικών, το οποίο χρηματοδοτείται από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το Γραφείο του Ειδικού Εκπροσώπου και Συντονιστή του ΟΑΣΕ για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα και τις συστάσεις του έργου του ΟΑΣΕ ‘Κατευθυντήριες Οδηγίες για την υιοθέτηση Κυβερνητικών Μέτρων Πρόληψης της Εμπορίας Ανθρώπων για Εργασιακή Εκμετάλλευση στις Εφοδιαστικές Αλυσίδες’, εστιάζοντας στα μέτρα που οι κυβερνήσεις μπορούν να υιοθετήσουν ώστε να αποτρέψουν την Εμπορία Ανθρώπων στις εφοδιαστικές αλυσίδες, όπως την ανίχνευση κινδύνου εμφάνισης Εμπορίας Ανθρώπων σε συγκεκριμένους τομείς παραγωγής, την εκπαίδευση των αρμόδιων κρατικών στελεχών για τις δημόσιες προμήθειες, και των προμηθευτών του Δημοσίου, την εφαρμογή της δέουσας επιμέλειας στις διαδικασίες δημόσιων προμηθειών και την εφαρμογή ελεγκτικών και διωκτικών μηχανισμών.

 Το Περιφερειακό Συνέδριο σηματοδοτεί επίσης την έναρξη του Πιλοτικού Προγράμματος του δήμου Αθηναίων το οποίο θα προσδιορίσει τον τρόπο προστασίας της εφοδιαστικής αλυσίδας των δημόσιων προμηθειών της πόλης από την εκμετάλλευση και Εμπορία Ανθρώπων. Το Πιλοτικό Πρόγραμμα είναι ένα έργο του δήμου Αθηναίων και του Athens Partnership και φιλοδοξεί να αναδείξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Αθήνας ως μια από τις πόλεις που μάχονται την Εμπορία Ανθρώπων στις εφοδιαστικές τους αλυσίδες μέσα από τις πρακτικές των δημόσιων προμηθειών τους. Το ίδρυμα Bloomberg Associates στηρίζει το Δήμο Αθηναίων στη διοργάνωση του Συνεδρίου. Το Πιλοτικό Έργο υποστηρίζεται από το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, με στόχο την ουσιαστική και έμπρακτη εφαρμογή από την Ελλάδα καινοτόμων βέλτιστων πρακτικών για την καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων στις εφοδιαστικές αλυσίδες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η εγγραφή ΕΔΩ

Leave a Reply