Α21: Καταργώντας την αδικία στον 21ο αιώνα

Α21: Καταργώντας την αδικία στον 21ο αιώνα

Α21: Καταργώντας την αδικία στον 21ο αιώνα


Κατηγορία: Installation

Ημέρα: Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017

Ωρα: 16:30 -22:00

Χώρος: Πειραιώς 260, έξω από την αίθουσα Ε


Η Α21 θα βρίσκεται και φέτος στο Break the Chain Festival με μια εγκατάσταση που παρουσιάζει με δημιουργικό τρόπο την εμπορία ανθρώπων για εργασιακή εκμετάλλευση (labor trafficking), με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κοινού.

Η εγκατάσταση παραπέμπει με ευφάνταστο τρόπο σε μια πολύ γνωστή υπόθεση εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα. Το μήνυμα που η Α21 έχει στόχο να περάσει στο κοινό είναι πως η Εμπορία Ανθρώπων συμβαίνει και στην Ελλάδα σήμερα και υπάρχει ανάγκη να γίνει κάτι γι’ αυτό. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, προωθείται και η Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων 1109 στην οποία μπορεί κανείς να καλέσει για να καταγγείλει οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.

Η Α21 είναι ένας διεθνής οργανισμός που εργάζεται για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Η στρατηγική που ακολουθεί είναι τριπλή: η ενημέρωση προς το κοινό και η μείωση της ζήτησης, η διάσωση των θυμάτων και η απόδοση δικαιοσύνης στους διακινητές τους και τέλος, η αποκατάσταση των θυμάτων και η ενδυνάμωσή τους προς την ανεξαρτησία.