Α. Ελλάδα

Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα διεθνές πρόβλημα που σε κάθε γεωγραφική περιοχή έχει διαφορετική εμφάνιση. Πρόκειται για ένα έγκλημα αθέατο το οποίο είναι δύσκολο να στοιχειοθετηθεί. Γι αυτό, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα θύματα του human trafficking είναι πολύ μικρά.

Σύμφωνα με τα στατιστικά εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας, στην Ελλάδα το 2014 καταγράφηκαν 36 υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων ενώ για το 1ο τετράμηνο του 2015, καταγράφηκαν 13. Αντίστοιχα, όσον αφορά στα ανήλικα θύματα, το 2014 καταγράφηκαν 7 θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 1 θύμα εργασιακής εκμετάλλευσης και 6 για επαιτεία, ενώ για το 1ο τετράμηνο του 2015, έχουν καταγραφεί 12 ανήλικα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Αναλυτικά,  τα στατιστικά δεδομένα για το trafficking  στην την επίσημη ιστοσελίδα της Αστυνομίας .

Β. Κόσμος

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας των Η.Ε. (ILO),  περίπου 21 εκ. άνθρωποι  στον κόσμο (3 στους 1000) είναι θύματα εξαναγκαστικής εργασίας  (συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης).

Αναλυτικά  τα στατιστικά δεδομένα για το trafficking  στον κόσμο σήμερα : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ILO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ TRAFFICKING-2014.

Παγκόσμια Έκθεση του Γραφείου Η.Ε. για τα Ναρκωτικά και Έγκλημα / U.N.O.D.C.  για το Trafficking -2014.

Γ. Ανήλικα θύματα trafficking

Παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα μας, το ένα τρίτο, ή αλλιώς το 28%, των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων είναι ανήλικοι έως 18 ετών. Τα παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων γίνονται αντικείμενα σεξουαλικής εκμετάλλευσης (π.χ. εξαναγκασμός σε πορνεία και συμμετοχή σε παραγωγή, προώθηση και διανομή πορνογραφικού υλικού), εργασιακής εκμετάλλευσης (π.χ. σε σπίτια, αγρούς, εργοστάσια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εστιατόρια), εξαναγκάζονται σε εγκληματικές πράξεις (π.χ. διακίνηση ναρκωτικών, μικροκλοπές), σε επαιτεία, σε συμμετοχή σε πολεμικές συρράξεις ως στρατιώτες, εξαναγκάζονται σε πρώιμους γάμους, διακινούνται για εμπορία βρεφών και εμπόριο οργάνων. Ενώ το ποσοστό των κοριτσιών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων παραμένει σταθερά μεγαλύτερο (σύμφωνα με τα στατιστικά μας στην Ελλάδα τα κορίτσια θύματα αποτελούν το 75% των ανήλικων θυμάτων ΕΑ, κυρίως για σεξουαλική εκμετάλλευση) (20% του συνολικού αριθμού των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ) από εκείνο των αγοριών (11% του συνολικού αριθμού των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων), τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα ανήλικα αγόρια εξαναγκάζονται σε εργασιακή και σεξουαλική εκμετάλλευση.

Οι κοινωνικές ανισότητες του σύγχρονου κόσμου, καθώς και οι ιδιαιτερότητες της ηλικιακής αυτής ομάδας ως προς το ότι ακόμα αναπτύσσονται σωματικά, κοινωνικο-συναισθηματικά και γνωστικά, καταστούν τους ανηλίκους ευάλωτη ομάδα ως προς την εμπορία ανθρώπων. Μεταξύ των ανηλίκων, ωστόσο, αναγνωρίζονται ως ιδιαίτερα ευάλωτα τα παιδιά εκείνα που στερούνται της γονικής φροντίδας, τα παιδιά σε κίνηση (π.χ. μετανάστες και πρόσφυγες), και τα παιδιά περιθωριοποιημένων ή μερικώς ενσωματωμένων κοινωνικών ομάδων.

Το βίωμα μιας τόσο τραυματικής εμπειρίας όπως είναι η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο με τρόπους που καταλύουν κάθε ανθρώπινη αξιοπρέπεια επηρεάζει καθολικά το αναπτυσσόμενο άτομο. Για το λόγο αυτό, η αποκατάσταση των ανήλικων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων πρέπει να γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες, με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και προγραμμάτων υποστήριξης, με ευαισθησία, υπομονή και χρόνο.

Ο πόλεμος ενάντια στην εμπορία ανηλίκων για να είναι αποτελεσματικός πρέπει να διεξάγεται συντονισμένα και συστηματικά σε επίπεδο πρόληψης, προστασίας των θυμάτων και των ευάλωτων στην εμπορία ανθρώπων πληθυσμών, και δίωξης των εμπόρων. Η ένταξη θεματικών πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις βαθμίδες της βασικής εκπαίδευσης θεωρείται σημαντική για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, αλλά και άλλων μορφών βίας. Οι επαγγελματίες των οποίων η εργασιακή καθημερινότητα εμπεριέχει επαφή με ανηλίκους (π.χ. εκπαιδευτικοί, γιατροί και παραϊατρικά επαγγέλματα) οφείλουν να φροντίζουν για την συνεχή τους ενημέρωση σε τέτοια ζητήματα, ώστε η ανίχνευση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ή παιδιών ιδιαίτερα ευάλωτων στην εμπορία ανθρώπων καθώς και άλλες μορφές βίας, να εντοπίζονται έγκαιρα και να υποστηρίζονται κατάλληλα και αποτελεσματικά.